Citera, Hangszer

A hangszer.lapozz.hu oldal Citera kategóriájában 8 oldal található. Citerával foglalkozó linkek gyűjteménye. Citerazenekarok.

Citera

A citera magyar népi húros hangszer, amelyet pengetéssel szólaltatnak meg. Játék közben asztalra fektethető, legegyszerűbb változatában téglalap alakú hasáb formájú. [1] A citerafélék családjába tartozó hangszerek a világ szinte minden táján megtalálhatóak, gyakran egymástól nagymértékben eltérő méretű és formájú hangszerek tartoznak ide. A citerák fontos közös jellemzője, hogy a húrok a hangszertest felett húzódnak végig, nyakuk nincsen[2] A magyar citera zömében mixolid hangsorú, kvintelő hangszer. Transzponálás nélkül harmonikusan szól rajta a C-dúr, d-dór, e-frig, g-mixolid típusú dallam. A kísérőhúrok nélkül szinte bármi lejátszható rajta. A ma leggyakrabban elterjedt változat a "Dunántúli hasas" és az "Alföldi kölyökfejes" citeratípus keveréke.
hu . wikipedia . org
Gyűjteménybe került: '11.05.17, ellenőrzés: '15.11.11.
Oldal módosítás

Vadrózsák citera együttes és Népzenei Egyesület

Az 1972-ben alakult Törökszentmiklósi Népdalkör mellett, amelyet akkor még a Béke Mg. Tsz. Tartott fenn, citerazenekar is működött. Elsősorban a népdalkört kísérték, de önálló műsorszámokkal is felléptek. Az akkori zenekarban négy fiatal úgy gondolta, hogy a hagyományos citerajáték mellett új stílusban szeretnének játszani, más technikákat alkalmazni, mint addig. Így vált ki a Béke Mg. Tsz. Citerazenekarából a Vadrózsák citera együttes 1987-ben, és az elkövetkező két évben több helyi és környékbeli rendezvényen szerepeltek nagy sikerrel. Az együttes zenéjének stílusára nagy hatással volt, hogy az együttes vezetője, Gondáné Árvai Mária több helyen próbálta fejleszteni játékát, eltanulni a fogásokat, így részt vett például a Tiszakécskén hagyományosan évente megrendezett citeratáborban is. 1989-ben a Miklós Néptáncegyüttessel közösen franciaországi rendezvénysorozaton vendégszerepelt a csapat, népszerűsítve ezzel a magyar néptánc és népdalok világát. Az 1992. évi Népdalkörök és Zenekarok országos minősítésén arany fokozatot értek el. A kezdeti sikerek után az együttes életében törés következett be, több tag kivált a csoportból, és két taggal duóként működött tovább az együttes. Az ezt követő néhány évben ők ketten elsősorban a Törökszentmiklósi Népdalkör kísérőiként léptek fel, azonban önálló műsorszámukkal így is arany minősítést kaptak 1996-ban. 2005-2006-ban újjáéledt az együttes, lelkes új tagokkal ismét elkezdődött a munka. Az elmúlt időszakban felelevenítettük a régi dalokat, és újabbakat is tanultunk hozzá. Tesszük mindezt a magyar népzenei örökségünk fennmaradása és megismertetése érdekében, mind a magunk, mind a közönségünk örömére. Szóljon hát a dal!
vadrozsak . gportal . hu
Gyűjteménybe került: '11.05.18, ellenőrzés: '15.11.15.
Oldal módosítás

Citera, citora

Játék közben asztalra fektethető, legegyszerűbb változatában téglalap alakú hasáb formájú húros pengetőhangszer. A citerák külsejét tekintve igen nagy a változatosság. A sokféle változat között három alaptípust különböztetünk meg: vályúcitera, kisfejes citera, hasas citera. – A „vályú” két végén levő „fej”-ek egyikében a húrrögzítő szegek, másikában a hangoló szegek vannak. Ezek között feszülnek a citera acélhúrjai. A citeratest alja a legtöbb esetben födetlen. A kisfejes citera külső oldalán 1–5 kisebb fej sorakozik. A hasas citerát kidomborodó külső oldala miatt nevezik így. Mindhárom főtípus megtalálható az ország egész területén, mégis az Alföldre inkább a kisfejes, a Dunántúlra inkább a hasas citera a jellemző. Az Alföldön → tamburának is nevezik. – A citerát a megfelelő egyszerű kéziszerszámokkal átlagos kézügyességű parasztember is el tudja készíteni. Ha egy darab fából vésik ki, legalkalmasabb anyag a juharfa. Ha külön darabokból állítják össze, a fejek készítéséhez keményfát, fedőlapnak és oldallapoknak pedig fenyődeszkát használnak. A citera „kottái” (érintői vagy bundjai) drótból készülnek. Helyük megállapítása úgy történik, hogy a készítő előbb egyetlen húrt feszít ki a készülő citerán, majd egy jól hangolt hangszeren sorra megszólaltatja a kívánt hangsor hangjait. A húr alatt drótdarabkát tologatva, megkeresi ugyanazokat a hangokat a készülő hangszeren és a megfelelő helyeket ceruzával megjelöli. – A diatonikus citerán egyetlen kottasor (érintősor) van. Ezt a citerát „egykótásnak”, „egészhangosnak” nevezi a nép. A 20–30 év előtti citerák nagy része még ilyen. Újabban a számarány a kromatikus citerák javára változik. Emezeken két kottasor van, az ún. „külső kotta” és a „belső kotta”.
mek . oszk . hu
Gyűjteménybe került: '11.05.18, ellenőrzés: '15.09.23.
Oldal módosítás

Citera-tanfolyam szervezése

A helyiek bizonyára emlékeznek rá, hogy néhány évvel (évtizeddel) ezelőtt milyen jó citerások zenéltek Nagybajcson, az akkori tehetséges fiatalok mára felnőttek, és csak nagyritkán játszanak, akkor is csak 3-4-en. De ezek a csodás hangszerek, ma is ott állnak a faluházban, sajnos kihasználatlanul. Ezért arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne felújítani ezt a hagyományt. Önállóan is felléphetnénk vagy akár időnként a nyugdíjas kórus kíséreteként! Fiatalokat (vagy akár idősebbeket) keresek, akiket érdekelne a citerázás!
nagybajcs . network . hu
Gyűjteménybe került: '11.05.18, ellenőrzés: '15.11.15.
Oldal módosítás

Citera szakkör

A citera szakkör keretében jelenleg 13 gyerek tanul citerázni, három csoportban. A szakkör célja a gyerekek ritmusérzékének, zenei hallásának fejlesztése, a népdalok, népzene megszerettetése, a ’’citeratudás’’ elsajátítása, hagyományápolás fontosságának tudatosítása, különböző tájegységű dalok megismerése, a csapatok összetartás érzésének növelése. Az 1. csoport 4 főből áll, tagjai 6 osztályos tanulók, középhaladó csoport. A 2. csoport 5 főből áll, tagjai 4. és 5. osztályos tanulók, középhaladó csoport. Mind a két csoport alsó és felső hangtartományú dalokat, valamint. Az éles és nyújtott ritmus technikáját, szinkópás dalokat tanulnak idén. A tremolózás technikáját, a nyomózás technikáját sajátítják el ebben a tanévben. Ők szerepelnek az iskola rendezvényein. A 3. csoport 3 főből áll, tagjai 3. osztályos tanulók, kezdő csoport. Megismerkednek a hangszerrel, különböző skálák, negyed és nyolcadértékek pontos pengetése, alsó hangfekvésű dalok, a negyed szünet pontos betartása az idei tananyag számukra. A citerások rendszeresen fellépnek a Közösségi Ház, valamint az iskola rendezvényein. Az előző tanévben felléptek az iskola alsós szavaló versenyén, a Tücsök citeraegyüttes szülinapi gáláján, az anyák napi műsorokon, valamint a rajz és kézműves szakkör kiállításán. Köszönjük a Karitasz és a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola támogatását!
iskolaperbal . hu
Gyűjteménybe került: '11.05.18, ellenőrzés: '15.11.15.
Oldal módosítás

A citera leírása

Fából készült húros hangszer. Pengetéssel szólaltatható meg. Közép-Európában igen népszerű hangszer, ami elterjedését eredményezte. Általában több, mint 30 kísérő húrja van, és fogólap fölött fekvő dallamhúrjai. Ezek a húrok a fogólaphoz szoríthatók, így játék közben különböző hangmagasságon szólaltathatók meg. A húros hangszerek csoportjában a pengetős hangszerek régebbiek, mint a vonósok (pl. A hegedű). A citera népi hangszer. Egykor maguk az ügyes kezű citerások készítették saját hangszerüket. Általában jól megmunkálható, puhább fafajtákat használtak. A fadoboz két végén elhelyezkedő tőkék segítségévek feszítették ki a húrokat.
filharmonia . com
Gyűjteménybe került: '11.05.18, ellenőrzés: '15.11.15.
Oldal módosítás

Szakál Citera

Hódmezővásárhelyen születtem 1952-ben, földműves család 4. fia ként. 8-éves koromban ismerkedtem meg a citerával, és azóta elválaszthatatlan részévé vált az életemnek. Azóta gyakorolok és zenélgetek rajta, és bizony már 2010-ben 50 éve! Később a harmonika hangja is megtetszett, és azon is megtanultam játszani. Így hát lakodalmi zenész lettem, de a citerát sem hagytam magára. 1975-1979-ig citerazenekari tag lettem és ekkor került a kezembe a Sándorfalvai citera! Ami a számomra egy csoda volt! Vettem is volna magamnak, de anyagilag nem bírtam vele. Így hát elhatároztam, hogy ha majd időm lesz, akkor elkészítem én magamnak!
szakal-citera . com
Gyűjteménybe került: '11.05.18, ellenőrzés: '15.11.15.
Oldal módosítás

Dabasi citera - Moldvai zenekar

A dabasiak már 10. éve foglalkoznak a népzenéléssel történetesen a citera muzsikával. Persze a csoport tagjainak csak egy része citerázik 10 éve, akik kezdettől fogva járnak citerára. Jómagam 1999-től citerázok, immár 6. esztendeje. A csoport tagjai irigykedve nézték a minden évben Lajosmizsén megrendezett Csutorás Táborban hogyan zenélnek moldvai zenét és hogy mennyire élvezik a táncot. Így hát elhatároztuk hogy mi is szeretnénk moldvait zenélni. És 2005 májusától bele is fogtunk a tanulásban amiben segítségünkre volt Kovács László a Népművészet ifjú mestere. A csoport ma már csak 10 taggal rendelkezik. A csoport vezetője: idősebb Szlama László. Új kezdő csoport indult 2005 szeptemberén akinek a vezetője: Szlama Ildikó. Az együttes az országos népzenei minősítőn 2000-ben ezüst, 2003-ban arany, 2005-ben ARANYPÁVA díjat kapott.
nepzene . hu
Gyűjteménybe került: '11.05.18, ellenőrzés: '15.11.15.
Oldal módosítás

hangszer.lapozz.hu hangszer.lapozz.hu Oldal beküldése a Hangszer témaoldalra ajanl Lap tetejére lap tetejére

Címoldal | Szöveges hirdetés | Szerkessz egy oldalt | Médiaajánlat

Minden jog fenntartva © ArT deSign Media